به نام خدا

ریاست مجلس شورای اسلامی ایران
اعضای کمیسیون های کشاورزی،آب و منابع طبیعی و فراکسیون های محیط زیست و سازمان های مردم نهاد،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران


موضوع: طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست

کشور ایران در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. آنچه به دل مشغولی امضا کنندگان این نامه مربوط است بحران های جدی و حاد محیط زیست کشور است. مشکلاتی که متاسفانه سیاهه آن بسیار طولانی و چاره جویی برای کاهش یا التیام آن ها پرهزینه و نیازمند عزم ملی و حمایت کلیه نهادها، سازمان ها و قوای سه گانه کشور می باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به خوبی از دشواری حل معضل خشکی دریاچه ارومیه، مقابله با ریزگردها، کاهش آلودگی شدید هوای بسیاری از شهرهای کشور که سلامت مردم را با تهدید جدی مواجه ساخته است آگاهند. مشکل آب کشور و افت سفره های آب زیر زمینی، کاهش 60 درصدی آب دریاچه های سدها و فرونشست دشت های کشور از مشکلات اساسی کشور است که می تواند آب شرب، کشاورزی و صنعتی کشور را دچار بحران جدی نماید این مشکلات هر ساله جدی تر شده اند و اکنون به وضعیت بحرانی رسیده اند که نیازمند اقدامات عاجل هستند.

در این شرایط بحرانی محیط زیست ، ما متخصصان، کارشناسان، مشاوران، فعالان و تشکل های مردم نهاد محیط زیست، آب و منابع طبیعی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می نماییم که با تعیین اولویت برای مشکلات اصلی مردم شامل آب و هوا، به یافتن راه کارهای قانونی برای حل این مشکلات کمک کنند.

در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست برای حل بحران های محیط زیست،نیازمند تقویت سازمانی، دریافت پشتوانه های قانونی محکم و تخصیص بودجه های متناسب از سوی مجلس است، در همشهری آنلاین خبری بهت آور درج می شود. در این خبر آمده است کهتعدادی از نمایندگان مجلس، طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و ادغام آن در معاونت جنگل‌ها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی رامطرح کرده اند. این طرح، سازمان حفاظت محیط زیست را که که یک دستگاه نظارتی و رییس آن معاون ریاست جمهور کشور است به زیر مجموعه ای از یکی از معاونت های وزارت کشاورزی که یک دستگاه اجرایی است، تبدیل کردهو به تضعیف کامل آن می انجامد.انتظار این بود که با توجه به مشکلات محیط زیستی عدیده کشور مانند نابودی تالاب ها و رودخانه ها و سایر سرمایه های طبیعی کشور مانند زوالخاک، جنگل و حیات وحش سازمانی قدرتمند تر از گذشته با بودجه و اعتیارات قابل توجه و پشتوانه های قانونی و اجرایی بیشتر مدیریت یک پارچه اجزای محیط زیست شامل آب و منابع طبیعی را به دست گیرد نه اینکه طرحی برای انحلال و فرو.پاشی تنها دستگاه متولی، آن هم از سوی نمایندگان ملت ارائه شود.

دلایل علمی و عملی بسیار و نمونه های موفق در بسیاری از کشورهای جهان و مشکلات حادمحیط زیست کشور همگی تقویت سازمان حفاظت محیط زیست و جامعیت مدیریت آن بر کلیه منابع را ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است که متخصصین امضا کننده این نامه آماده هستند با حضور در کمیسیون های مربوطه این دلایل را برای نمایندگان تشریح نمایند.

کمترین صدمات ارایه این گونه طرح ها که در جهت خلاف نیازها و الزامات جامعه و مردم استو امیداست با تدبیر نمایندگان دلسوز و فهیم مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، هدر رفت انرژی، منابع مالی و زمان مجلس و قوه مجریه کشور و نیز ایجاد ابهام در چرایی مطرح شدن آن، در خانه ملت است.

ما امضا کنندگان زیر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، فراکسیون محیط زیست و فراکسیون سازمان های مردم نهاددرخواست می کنیم که شرایط بسیار خطرناک و بحرانی محیط زیست کشور را که سال ها مورد بی توجهی قرار گرفته است و منجر به زیان های جدی و حتی غیر قابل جبران شده است بیش از این مورد بی مهری و بی توجهی قرار ندهند و نیازهای اساسی محیط زیست کشور و مردمی که آن ها را با رای خود به مجلس فرستاده اند را در اولویت قرار دهند. در جهت تقویت و انسجام هر چه بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست گام بردارند. حمایت های قانونی و تخصیص بودجه های لازم برای حل مشکلات محیط زیست کشور را در اولویت طرح های خود قرار دهند. توجه به منافع جناحی و شخصی را در مقابل منافع کلی کشور به کنار گذاشته و نیاز کنونی وضعیت بحرانی محیط زیست کشور که هوایی سالم برای تنفس و آب کافی برای شرب و کشاورزی است را با تقویت و استحکام و قدرت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حفظ تنوع زیستی تامین نمایند.

مسلما مخالفت و یا موافقت نمایندگان با این طرح در حافظه مردم و تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

امضا کنندگان:

فریدون خوئــی